11.02.2017 – Generalforsamling 2017


Lørdag den 11. februar kl. 17.00 er der generalforsamling i Danish D-Lite. Det foregår på Cafe Sappho, Mejlgade 71, 8000 Aarhus C. Danish D-Lite giver en enkelt øl eller vand, samt pizza efter generalforsamlingen.

Vi opfordrer alle medlemmer til at deltage i generalforsamlingen, da det gælder foreningens fremtid. Vi skal blandt andet have fundet minimum 2 nye bestyrelsesmedlemmer deriblandt en ny formand. Vi håber derfor at du vil overveje om bestyrelsesarbejdet kunne være noget for dig. Det er nu vi har brug for dig, så nedlæggelsen af foreningen ikke vil blive aktuelt.

Det er kun aktive betalende medlemmer, der har stemmeret på generalforsamlingen. Forslag til ændring af vedtægter og kontingent skal tilsendes bestyrelsen senest lørdag den 21. januar.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
2. Konstatering af mødets lovlighed
3. Vedtagelse af dagsorden
4. Formandens beretning
5. Godkendelse af det reviderede regnskab
6. Behandling af ændringsforslag til vedtægter samt ændringsforslag til ændringsforslag til vedtægter
7. Behandling af indkomne forslag
8. Vedtagelse af budget
9. Fastsættelse af kontingent
10. Valg af formand eller næstformand
11. Valg af bestyrelse samt op til 2 suppleanter
12. Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant
13. Eventuelt